Αναλαμβάνουμε το στολισμό και τη διακόσμηση
κάθε εκδήλωσης, όπως εταιρικά events, εγκαίνια, openings