Στη Kontaxakis Unique Flowers θα βρείτε σπόρους κηπευτικών και
ανθέων που εκτείνονται σε μια ευρεία γκάμα υβριδίων και απλών ποικιλιών.