Στη Kontaxakis Unique Flowers θα βρείτε σπόρους κηπευτικών και ανθέων που
εκτείνονται σε μια ευρεία γκάμα υβριδίων και απλών ποικιλιών.