“Άρης”


Χλοοτάπητας ψυχρής περιόδου κατάλληλος για σκληρή χρήση.
Το χρώμα τουείναι πράσινο με ελαφρώς μεγάλα φύλλα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Σπίτια, πάρκα, νησίδες και πρανή δρόμων, πλατείες, δημόσια έργα.


ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ:

Αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες και σε χαμηλές θερμοκρασίες.


ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Πολύ καλή.


ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΚΙΑ:

Ελάχιστη.

 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ:

Μέτρια.

 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:

Ικανοποιητική αντοχή σε σκωρίαση, φουζάριο, πύθιο, ριζοκτόνια.

 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΑ:

Κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών κάθε 2 ημέρες (60-70 mm εβδομαδιαίως).* Είναι σημαντικό οι αρδεύσεις
να είναι αραιές και βαθιές για να αναγκάζει το ριζικό σύστημα να προχωράει σε βάθος.


ΥΨΟΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ:

Μέτριο- υψηλό (4-5 cm). Απαιτεί κούρεμα περίπου κάθε εβδομάδα.

 

*Οι αναφερόμενες ποσότητες ποτίσματος είναι ενδεικτικές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνουμε
υπ’ όψιν τον τύπο του χώματος, τις επικρατούσες θερμοκρασίες, καθώς και παράγοντες όπως το μικροκλίμα της εκάστοτε περιοχής.