Αναλαμβάνουμε το στολισμό και τη διακόσμηση κάθε εκδήλωσης,
όπως εταιρικά events, εγκαίνια, openings αλλα και γάμους, βαπτίσια