Τα κηπευτικά όπως τα κολοκυθάκια, το αγγούρι, η μελιτζάνα, η αγκινάρα, το παντζάρι, τα αντίδια και άλλα,
είναι καλοκαιρινά κηπευτικά. Βρείτε την καλύτερη ποιότητα καλοκαιρινών κηπευτικών στη Kontaxakis Unique Flowers.